6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yürürlüğe Girmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlarının bir işyerinde görev alabilmesi için tehlike sınıfına uygun belgesinin olması gerekmektedir. Buna göre; • Çok tehlikeli sınıfta...