MEB Müfredat Çalıştayına Ziyaret Gerçekleştirdik

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Sayın Mehmet Salih Canbal ile Ankara'da bir araya geldik. Toplantıya Motorlu Araçlar Alanında Müfredat Hazırlayan Öğretmenlerimiz de katıldılar. Sektör taleplerimizi kendilerine ileterek müzakere etme fırsatı bulduk. Personel Yükseltici Platformların müfredata eklenmesi hususunda ortak çalışma için...

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN SANAYİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ ÇALIŞTAYINA KATILDIK

SAHA İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte “Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi” konulu çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Çalıştaya, sektörü temsilen derneğimiz de davet edildi. Açılış konuşmalarında, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Savunma, Uzay ve Havacılık sektörü için mesleki ve teknik eğitimde...

Milli Eğitim Bakanlığının Davetlisi Olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayına Katıldık

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Geleceğin mesleki ve teknik eğitim sistemini planlamak amacıyla gerçekleştirilen “Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayına" Platformder olarak davet edildik. Sayın Müsteşarımız Doç.Dr. Yusuf Tekin ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Osman Nuri Gülay ile sektör taleplerimizi istişare ettik. Derneğimize...

Platformder Sektör Buluşmaları – 1: Mesleki Eğitim

T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgileri dahilinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde, 27 Aralık 2017 Çarşamba günü Ankara Başkent Öğretmenevi Hitit Salonunda, sektörümüze yönelik imalat ve işletmeci yönüyle mesleki eğitim konulu bir çalıştay düzenlenecektir. Platformder olarak, sektörümüzün önemli problemlerinden biri olan "nitelikli elaman" konusunu, bu çalıştayda, kanun yapıcı ve karar...