e-Alındı Belgesi Hizmete Girmiştir

5253 sayılı Dernekler Kanununa 25/3/2020 tarihinde eklenen Ek Madde 2 ile derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabilir hükmünün yürürlüğe girmesiyle derneklere elektronik ortamda verilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında, İçişleri...