PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLARIN GTİP NUMARASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Personel Yükseltici Platformların 8428.90.90.90.00 olan GTİP numarası değişmiştir. İlgili değişiklik 30.12.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İş bu değişiklik 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Araçüstü Personel Yükseltici Platformların GTİP numarasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Halihazırda kullanılmakta olan GTİP numarasının torba bir GTİP olması nedeniyle, sektörü tam olarak temsil etmemekteydi...