fbpx

 İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyerek arabuluculuk uygulaması getiren "İş Mahkemeleri Kanunu" bugünkü (25 Ekim 2017)  Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yasaya göre iş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde, Adalet Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde kurulacak. Yasa, düzenlemede yer...