KDV İSTİNASININ SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE UZATILDI

3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında ithali katma değer vergisinden istisna makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istinasının süresi 31/12/2024 tarihine uzatıldı. İstisna kapsamında 8428.90.90.90.11, 8428.90.90.90.12 ve 8428.90.90.90.19 GTİP numarasına sahip Personel Yükseltici Platformlarda bulunmaktadır. 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz...