KDV İSTİNASININ SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE UZATILDI

3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında ithali katma değer vergisinden istisna makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istinasının süresi 31/12/2024 tarihine uzatıldı. İstisna kapsamında 8428.90.90.90.11, 8428.90.90.90.12 ve 8428.90.90.90.19 GTİP numarasına sahip Personel Yükseltici Platformlarda bulunmaktadır. 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz...

TL İle Sözleşme Yapmada Değişikliğe gidildi.

06 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili Tebliğ, 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52) ile değiştirildi. Buna göre personel yükseltici platform (iş makinaları)  sektörünü doğrudan ilgilendiren...