PLATFORMDER YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ÜYESİ OLMUŞTUR

PLATFORMDER, ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki iş birliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 sayılı YÖK yasası ile kurulan ve faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüten YTMK – Yollar Türk Milli Komitesi üyesi...