fbpx

KTU’de Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Güncel Gelişmeler Sempozyumuna Katıldık

Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Akademi ve Platformder işbirliğiyle düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Güncel Gelişmeler Sempozyumu”, üniversitenin Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Karadeniz Teknik Akademi Müdürü Prof. Dr. Aydın DUMANOĞLU, KTÜ Ali Cevat Özyurt MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çebi BAL, Plaformder Yönetim kurulu Başkanı Servet AYHAN, SGK Trabzon İl Müdür Yardımcısı Ali GÜNER ve AÇSHB Temsilcisi Garip EREL gerçekleştirdi.

Platformder Yönetim Kurulu Başkanı Servet AYHAN açılış konuşmasında toplumlarda İSG kültürünün oluşmasının önemini vurguladı. İSG’yi doğru anlamak ve uygulamanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında AYHAN; Dünya Sağlık Örgütü 1950 yılında İş Sağlığının Tanımını yaparken; “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.” İfadesini kullanmıştır. Yapılan bu tanımda, herhangi bir mesleğin değil de, tüm meslekleri kapsayan bir ifadenin kullanılması, aslında bizlere her alanda iş sağlığı ve güvenliğinin, bir davranış biçimi olarak, sergilenmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştır.

Ölümlü iş kazalarında en yüksek oran, maalesef, yüksekten düşmede karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni personel yükseltici platformların kullanım alanları konusunda yeterli bilincin oluşmamasıdır. Hâlâ, mevzuata uymayan ürünler ile personel yükseltici faaliyetlerin yapıldığını duymakta ve görmekteyiz. Önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek, tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, çalışanlar ile işverenler arasında bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

İnsan her kurumun en önemli değeridir. Çalışanların yaşam hakkını gözetecek ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir kültürün oluşturulması tüm herkesin sorumluluğundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, “bana bir şey olmaz” inancı ve “kaderciliğin” yarattığı “sürprizlerin” önüne geçebilmek için her iş yerinde uygulanması, zaman içinde iyileştirilmesi gereken çok önemli bir kültür değişimi istiyor ülkemizde. İş yerleri dışında, evlere, okullara, sokağa yani hayatın her alanına nüfuz etmiş bir “güvenlik kültürü” sürdürülebilir geleceğin en büyük teminatlarından biri olacaktır diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Aydın DUMANOĞLU dünyada 1.8 milyarı erkek 1.2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar çalışanın,Türkiye’de ise 30 milyon çalışan kişinin olduğunu belirterek İSG konusunun bu kalabalık kitleyi direkt olarak ilgilendirdiğini belirtti. DUMANOĞLU sözlerine dünyada her yıl 250 milyon iş kazasının olduğunu ve bunlardan 3 milyonunun ölümle sonuçlandığını belirterek devam etti. Türkiye’de her yıl 3550 milyar TL İSG maliyetinin oluştuğunu vurgulayan DUMANOĞLU ortaya çıkan bu büyük meblağlardan sonra İSG konusunun hem akademik düzeyde hem pratikte önem kazandığını vurgulayarak sözlerine son verdi.

Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çebi BAL İSG’nin tarihçesi hakkında bilgi vererek modern anlamda çalışmaların Sanayi Devriminden sonra meydana geldiğini belirtti. BAL, teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarında hem risklerin artığını hem de önleme yöntemlerinin geliştiğini vurguladı. BAL, sempozyumun Araklı Ali Cevat Özyurt MYO’da İSG programı olduğu için öğrencilere çok faydalı olmasının yanında iş adamları kamu çalışanları ve sektör temsilcilerinin de sempozyum sayesinde güncel gelişmelere erişebileceğini belirterek sözlerine son verdi.

SGK Trabzon İl Müdür Yardımcısı Ali GÜNER, insan hayatının ihmale kurban edilemeyecek kadar değerli olduğunu belirterek iş kazalarının bir kader olmadığını vurguladı. GÜNER, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması gerektiğini ve bunun sadece bir maliyet unsuru olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine son verdi. AÇSHB Temsilcisi Garip EREL, AÇSHB Temsilcisi Zafer ALTIPAK ve A sınıfı İGU Naci KIRTAŞ’ın konuşmalarından sonra Prof. Dr. Aydın DUMANOĞLU konuşmacılara plaketlerini takdim etti.

Gün boyu devam eden oturumlarda AÇSHB Temsilcisi Garip EREL Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, A sınıfı İGU Meditek Temsilcisi Abidin ÖZER İSG yazılımları ve eReçete Uygulamaları, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi A sınıfı İGU Abdulvahap Güneş Hastanelerde İSG sorunları, Uluslararası Sertifikalı Personel Yükseltici Platform Eğitmeni Erol BABAOL Personel Kaldırma Platformlarında İSG Uygulamaları, Marmara Üni. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Saim OCAK Asıl İşveren Alt İşveren İlişkilerinde İSG Uygulamaları ve Karadeniz Teknik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Temel TAFLAN Genç İş Güvenliği Uzmanlığı ve Kişisel Gelişim konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyuma katılanlara katılım ve teşekkür belgeleri takdim edilerek fotoğraf çekimi ile program 16.45’te son buldu.

Bu gönderiyi paylaş