fbpx

Kullanılmış Makina İthali Hakkında

Saygıdeğer Sektör Temsilcileri

2017 / 1 Sayılı Ekonomi Bakanlığı tebliği ile;  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmektedir. Tebliğ, birlikte yayınlandığı Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında verilecek ithalat iznine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu tebliğ her sene güncellenmektedir. Ayrıca bu tebliğin tebliğin 7.maddesinin 1.fıkrasında;  “Ek-1’de ve Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile Ek-1’de yer almayan ancak Ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşyanın ithal edilebilmesi için Genel Müdürlük izni aranır.” ibaresi bulunmaktadır.

Örnek olması açısından 8705.90.80.90.11 GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralı Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtların 2.el ithalatında; 70 metre altında yerli imalat olduğu için yasak getirilmiştir. Ayrıca yine bu ürün için geçerli olmak kaydıyla 70 metre üzeri 2.el ithalatta ise 10 yaş sınırı uygulanmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, kullanılmış makina getireceklerin, GTIP numarasından sorgulatarak, ilgili ürünün 2.el ithalatı ile alakalı son durumu öğrenmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda ürününüzü gümrüklü alandan çekemeyerek, geri iade etmek zorunda kalabilir ve mağduriyet yaşayabilirsiniz.

Saygılarımızla

PLATFORMDER

 

 

Bu gönderiyi paylaş