PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM SEKTÖRÜNE KORONAVİRÜS ETKİ ANKETİ SONUÇLARI YAYINLANDI

Platformder tarafından PT20 listesinde bulunan firmalar ile dernek üyeleri arasında Koronavirüs Salgınının Personel Yükseltici Platform Sektörüne etkilerini araştıran bir anket çalışması yapıldı. Bilindiği üzere, Personel Yükseltici Platformlar, İş Sağılığı ve Güvenliği Açısından Yüksekte Çalışma gerektiren işlerde kullanılması zorunlu ekipmanlardır. Sektör, Koronavirüsle mücadelenin üst düzeyde olduğu bu dönemde, kamu sağlığını korumaya ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılan ve yüksekte çalışma gerektiren tüm işlerde önemli roller üstlenmeye başlarken, ayrıca zamanla yarışılan bu dönemde, iş süreçlerini de kısaltmıştır. Ankette, koronavirüs salgınının sektöre etkileri ile, alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ankete katılanların %87 lik kısmını kiralama firmaları oluşturmuştur. Firmaların hizmet verdiği bölgelerde %69,6 lik kısımla Marmara Bölgesi ilk sırada gelirken, ikinci sırada %21,7 İç Anadolu Bölgesi gelmiştir. Kiralama firmalarının 2019 yılı doluluk oranına bakıldığında; %76,2 lık kısmının doluluk oranı %60 un üzerinde gerçekleşmiştir.

Sektör firmalarının vadeli çalışma süresinde %44,4 lük oranlı 3 aylık vade ilk sırada iken, 2.sırada %27,8 ile 12 aylık vadeli çalışma yer almıştır. Koronavirüs salgını ile birlikte firmaların tahsilatlarına baktığımızda; firmaların %52 lik kısmı tahsilatlarının %20 lik kısmını gerçekleştirirken, %40’ın üzerinde tahsilatlarını gerçekleştiren firma oranı %30 olmuştur.

Herhangi bir kredi kuruluşunda kullanılabilir kredisi olan firmaların oranı %70 iken, ödenmemiş kredi borcu olanların oranı %60, kredi borcu olan firmaların, yapılandırma taleplerine olumlu dönüş oranı %70 olmuştur.
Kiralama firmalarının 2019 yılından tahsilatını yapamadıkları tutarın toplam ciro içerisindeki oranına bakıldığında, %13 lük kısmın tahsilatlarının %50 sinden fazlasını tahsil edemediği görülmüştür. %43,5 luk kısmın 2019 yılından yapılamayan tahsilat oranı %10 civarındadır.Ankete katılan firmaların %80 lik kısmı süreçleri yürütürken bir yazılım kullanırken, öte yandan %65 lik kısım herhangi bir devlet desteği almadığını belirtmiştir.

Ankette hizmet verilen sektörler arasında ilk sırada, inşaat sektörü olurken, ikinci sırada bakım ve onarım, üçüncü sırada ise enerji gelmiştir. En son sırada ise Nükleer Santral karşımızda çıkmaktadır. Bu sıralamanın bir yansımasını 2020 yılındaki faaliyet durumuna ilişkin sorulan sorulara verilen cevaplarda görmekteyiz. Koronavirüs için alınan önlemler nedeni ile, firmaların %43 sınırlı hizmet verirken, kapasitesi azalan firmaların oranı %30 un üzerinde olmuştur. Bunun bir sonucu olarak ta firmaların %60’ında yeni iş alımı olmamıştır. Kısa süreli veya bir önceki yıldan gelen işleri devam ettirdikleri görülmüştür.

Kiralama firmalarının 2020 yatırımlarına bakıldığında, %50 lik kısım yatırımlarını iptal ederken, %30 luk kısım yapacakları yatırımları 2021 ve 2022 ye ötelemiştir. %17 lik kısmın ise yatırımlarının belli bir oranını gerçekleştirdiği görülmüştür.

Süreçte istihdam için sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde %30’luk bir kısım tam istihdama devam ederken, kısmi olarak çalışmayı seçenlerin oranı %65 olmuştur. Çalışma durumunda ise %44 ile nöbetleşe çalışma ön plana çıkmaktadır. Sektör bu dönemde personellerine sahip çıkarak, neredeyse tamamı işten çıkartma seçeneğine başvurmamıştır.

Koronavirüs salgını süreci ile birlikte alınan önlem paketlerine ilişkin verilen cevaplara baktığımızda kısa çalışma ödeneğinin faydalı olduğu görülmüştür. Muhtasar, KDV ve SGK pirim ödemelerinin 6 ay ertelenmesinin faydalı olduğu düşünülmüştür. Bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ötelenmesinde, Leasing kuruluşları mevcut leasing taksit ödemelerindeki ilk 3 aylık erteleme taleplerini leasing kredisinin kullanım günündeki faiz koşullarından yaptıklarından erteleme maliyetlerini artırması nedeniyle etki düzeyinin sınırlı olduğu görülmüştür.

Kamu bankalarının yaptığı öteleme koşullarının, özel finans kurumlarından da beklendiği raporda görülmüştür.
Anketin son kısmında firma olarak alınan tedbirleri sorduğumuzda, ilk sırada çalışma sürelerinin kısaltıldığı, ikinci sırada dergi reklamlarına ara verdikleri, üçüncü sırada ise sosyal medya reklamlarına ara verildiği görülmüştür.

Anket sonucuna göre aşağıda oluşturulan sektör talepleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmıştır.
1. Leasing ve Banka Kredi Erteleme taleplerinde baz alınacak olan faiz oranlarının ertelemenin yapıldığı tarihteki güncel faiz oranlarından yapılması.
2. Firmalara çek, maaş ve cari ödemelerde kullanılmak üzere bankalar tarafından tahsisi planlanan KGF kredileri bankaların limitlerinin kısıtlı olması nedeniyle firmalara çok az miktarlarda tahsis edilmekte olup, tahsisi edilen tutarlarının arttırılması.
3. 3 aylık süre ile ertelenen vergi ve sgk ödemelerinin erteleme sürelerinin dolduğu ve ödemelerin yapılacağı tarihte bankalar tarafından firmalara bu ödemelerde kullanılmak üzere kısa vadeli eşit taksit ödemeleri güncel faiz oranlarından kredi tahsis edilerek, ödeme yükünün firmalar için ileriki aylara ödemelerin dağıtılması suretiyle finansal açıdan rahatlama sağlanabilmesi
4. Kamu projelerinde, ana yükleniciye yapılan hak ediş ödemelerinin, ana yüklenici tarafından alt taşeron firmalarına zamanında ödenmesi sağlanması ve yapılamayan alt taşeron ödemelerinin takip edilmesi ve ödenmesinin sağlanması
5. Kısa çalışma ödeneğinde yaşanan problemlerin çözülmesi

Bu gönderiyi paylaş