PLATFORM SEKTÖRÜNE YÖNELİK İLK AKADEMİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından, “Kendinden Tahrikli Yükseltilebilen Seyyar İş Platformlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi” kapsamında Personel Yükseltici Platform sektörüne yönelik, tüm paydaşları kapsayan bir akademik çalışma gerçekleştirildi.

Bu akademik çalışmada yüksekte çalışmalarda kullanılan iş ekipmanlarından YSİP – Yükseltilebilen Seyyar İş Platformlarının (Personel Yükseltici Platform) kullanımı ve iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi hakkında literatür taraması yapılmış, bu literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında yükseltilebilen seyyar iş platformu üretici/distribütör ve kiralama firmaları, bu ekipmanlarının kullanıldığı sektörlerde görev alan iş güvenliği uzmanları, iş ekipmanlarını kullanan operatörler ve ekipmanları kiralayıp kullanan firmalar olmak üzere 4 ayrı çalışma grubu belirlenmiştir.

Çalışma gruplarına yönelik sorular hazırlanarak, verilen cevapların bilimsel olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan analizlere göre; sektör paydaşları YSİP’leri iş sağlığı ve güvenliği için geleneksel yöntemlere göre (iskele kullanımı) daha güvenli ve faydalı bulmuşlardır.

Firmalar iş platformları arasında kıyaslama yaparken, mekanik ve teknolojik üstünlükleri kıyasladığını, dolayısıyla sektörün sürekli kendini geliştirmek zorunda olduğu analizlerden çıkan bir diğer sonuç iken, katılımcıların acil durum tatbikatlarını faydalı, çalışan temsilcileri ve iş güvenliği uzmanlarının katkılarını önemli buldukları akademik çalışmada görülmüştür.

Akademik çalışmanın tüm sonuçları ise, detaylı bir şekilde sektör temsilcileri ile paylaşılacaktır.

Bu gönderiyi paylaş