fbpx

PLATFORMDER 2.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

PLATFORMDER
PERSONEL KALDIRMA VE İLETME PLATFORMLARI İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Saygıdeğer Üyemiz
09.04.2019

5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve tüzüğümüz gereği, 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde PLATFORMDER Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmaktadır. Bu doğrultuda, Dernek Yönetim Kurulu 06 Nisan 2019 tarihinde 2. Olağan Genel Kurul için karar almış bulunmaktadır.

02 Mayıs 2019 Perşembe günü aşağıda detayları belirtilmiş PLATFORMDER 2.Olağan Genel Kurul Toplantısında sizleri aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Kanun gereği toplantı yeter sayısı bulunamaz ise Platformder 2.Olağan Genel Kurul aynı gündem ile aynı yer ve aynı saatte 11 MAYIS 2019 CUMARTESİ GÜNÜ yapılacaktır. Genel Kurulun ardından iftar programına geçilecektir.

GENEL KURUL HAKKINDA
1. 5253 sayılı kanun gereği dernek üyeleri bizzat kendileri katılmak zorunda olduklarından vekâletle oy kullanımı kabul edilemeyecektir.
2. Genel Kurul kanun gereği sadece Dernek üyeleri arasında yapılacaktır. 721 sayılı Türk Medeni Kanununun 68 inci maddesinde; Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkının olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 73 üncü maddesinde “Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, dernek yönetim kurulunda görev alan kişilerin o derneğin üyesi olması gereklidir.

PLATFORMDER 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Toplantı İçin İlk Tarih : 02 MAYIS 2019 PERŞEMBE
Toplantı İçin 2.Tarih : 11 MAYIS 2019 CUMARTESİ (Yeter Sayı Olmadığında)
Genel Kurul : 17:00 – 20:00 arası
İftar Programı : 20:00 – 23:00 arası (İftar Saati: 20.17)
Yer : Park Inn Radisson Istanbul Asia Kavacık
Navigasyon Linki : https://goo.gl/maps/nHPVMMPoVCH2
Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. Beykoz No:3/1 34810 Istanbul
LCV : 09 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar
İrtibat : 0 216 466 87 22
Eposta : platformder@platformder.org.tr

PROGRAM
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Kongre Divan Başkanlığı Seçimi
4. Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ayhan’ın açılış konuşmaları
5. Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Faaliyetlerinin okunması ve ibrası
6. 2018 – 2019 Bilançosunun sunulması ve ibrası
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
8. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
9. Seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması
10. Tüzük Değişikliğinin onaylanması
11. 2019 – 2020 tahmini bütçenin onaylanması
12. Gelecek dönem hedeflenen faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
13. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetkiler verilmesi
14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNCA:

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çağrı usulü

Madde 14 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Not: 2. Olağan Genel Kuruldan önce, 2018 yılından aidat borcu olan üyelerimizin aidatlarını ödemeleri gerekmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunar gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla
PLATFORMDER – Personel Kaldırma Ve İletme Platformları İşletmecileri Derneği

Bu gönderiyi paylaş