fbpx

Derneğimize üye olmak için dilerseniz telefon ile irtibata geçebilir yada Üyelik Başvurusu sayfamızı ziyaret ederek gerekli bilgileri tarafımıza gönderdiğinizde personellerimiz tarafından geri dönüş sağlanmaktadır.

DERNEK BANKA BİLGİLERİMİZ

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM İŞLETMECİ İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. – ÜMRANİYE SANAYİ ŞUBESİ
TR32 0001 5001 5800 7315 0359 22
Not: Bu hesaba sadece bağış, aidat ve yardımlar yatmaktadır.

Bilgi için:
5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU (Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649)
Madde 11- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

DERNEK İKTİSADİ İŞLETME BANKA BİLGİLERİMİZ

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM İŞLETMECİ İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. – ÜMRANİYE SANAYİ ŞUBESİ
TR44 0001 5001 5800 7309 7695 76

DERNEK İKTİSADİ İŞLETME FATURA BİLGİLERİMİZ

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM İŞLETMECİ İMALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No:52/1

34768 Ümraniye / İstanbul

Vergi Dairesi: ALEMDAĞ

Vergi No: 7280412074

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda Çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, platform sektöründe faaliyet gösteren her gerçek veya tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğimiz; Platform İşletmeciliği Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Kiralama ve işletmecilik ile ilgili sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, Sektörün yerli imalat ve yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde:

 • Üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,
 • Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak,
 • Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir.
 1. Platform sektöründe kaliteli bir kiralama hizmeti sunuyorsanız,
 2. Sektör problemlerinizi üst platformlarda gündeme taşımak istiyorsanız,
 3. Haksız rekabetten şikâyet ediyorsanız,
 4. Sektörünüz ile alakalı yasal düzenlemelere katkı sağlamak istiyorsanız,
 5. Pazarınızı genişletmek istiyorsanız,
 6. Sektörün gündemini herkesten önce takip etmek istiyorsanız
 7. Sektörünüze ait stratejiler oluşturmak istiyorsanız,
 8. Projelerinizle imalat sektörünün gelişimine katkı sağlamak istiyorsanız,
 9. Sektöre ait istatistiklere ulaşmak istiyorsanız,
 10. Kendinizi sektörün önde gelen firmaları ile birlikte konumlandırmak istiyorsanız,
 11. Sektörün büyük ve en güçlü ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız,

PLATFORMDER üyeleri arasında sizler de yer almalısınız.

Üyelik başvuru sayfasından indirebilir yada direk olarak buradan indirebilirsiniz.

Dernek Üyelik Aidatı, kredi kartı ile ödenebilmektedir. Bunun için yapmanız gereken, mail order formunu indirip, gerekli bilgileri forma yazarak; platformder@platformder.org.tr adresine mail atmanız veya 02164668722 numaralı dernek faksına göndermeniz olacaktır. Kredi kartından tahsilat yapıldıktan sonra sizlere aidat ödenti makbuzu ve kredi kartı slipi kargo edilecektir.

Mail Order Formunu indirmek için lütfen TIKLAYINIZ!

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez. Bu kapsamda, dernek üyeliğinden çıkan üyeye, üyelikte bulunduğu sürede vermiş olduğu üye ödentilerinin geri ödenmesi söz konusu değildir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 68 inci maddesinde; Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkının olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 73 üncü maddesinde “Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.” Hükmü bulunmaktadır.
Bu kapsamda, dernek yönetim kurulunda görev alan kişilerin o derneğin üyesi olması gereklidir.

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Dernek tüzüğünde üyelik aidatının ödenmemiş olması üyelikten çıkarılma sebebi olarak gösterilmişse, aidatını ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.
Tüzükte, üyelik aidatını ödememe çıkarılma sebebi olarak belirtilmemişse bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Genel kurulda da üyenin aleyhine karar verilir ise karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde mahkemeye başvurularak çıkarma kararının iptalini istenebilir.

Hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur.
Dernek yönetim kurulu istifa yazısını almaktan kaçınırsa noter aracılığı ile istifa dilekçesinin yönetim kuruluna ulaştırılmasının sağlanması gerekir.

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Yönetim kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanununa göre icra yoluyla tahsil edebilir.

TurkishEnglishFrenchGermanRussian