fbpx

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükselticisi) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörü  Kimdir?

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörü;  Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin Yasal Dayanağı Nedir?

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 09/09/2015 tarih ve 88 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

Yeni çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamında Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Kullanıcıları Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Makinesi kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Makinesi kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

Personel ve Yük Yükseltici Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Tipi İş Makinesi Kullanımı OperatörlükBelgesi Nereden alınır?

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kurslarından alınır.

Operatörlük Belgesinde Ne Yazacak?

Kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulama sınavlarında başarılı olan kursiyere “Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Makinesi Sertifikası” verilir. Uygulama sınavında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha tanınacaktır.

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörlük Belgesini G sınıfı Sürücü Belgesine Çevirmelimiyim?

G sınıfı Sürücü Belgesi Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolunda hareket edecek araçları kullanmak için gerekli olan bir belgedir. Kullandığınız Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)  ile Karayoluna çıkacaksanız Ehliyetinize “G” sınıfı sürücü belgesi olarak işletmeniz gerekmektedir.

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükselticisi) Operatörü; Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)  Makinesini sadece şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacağı zaman, Operatörlük Belgesinin (sertifikanın) alınması ve özlük dosyasında saklanması yeterli olacaktır.

Bunun yanında bazı firmalar, Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)  Operatörünün Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)  şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacak olasalar bile, Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesinin ehliyete işlenmesini istemektedir.

Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

Kara yolunda ise Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) kullanıcılara Trafik Memurları G sınıfı sürücü belgesini sormaktadır.

Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörlük Kurslarına Bavuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
  2. 5 adet Biyometrik Fotoğraf
  3. Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
  4. Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
  5. Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Aşağıdaki sayılan suçlardan sabıka kaydı bulunan şahıslar “G Sınıfı Sürücü Belgesi” alamazlar.  Daha önce  “G Sınıfı Sürücü Belgesi” almış olanlardan da aşağıda sayılan maddelerden hüküm giydikleri tespit edilmesi halinde  “G Sınıfı Sürücü Belgeleri”  iptal edilir.

26/09/204 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 188,190,191. maddelerinden,

TÜRK CEZA KANUNUN 403. maddesi, uyuşturucu madde imal ve ithal etmek ticaretini yapmak veya bu işleri yapanlara yardımcı olmak. 404. maddesi, uyuşturucu madde kullanmak,kullandırmak veya yanında bulundurmak. 572/2-3. maddesi, sarhoşluğu itiyat (alışkanlık) haline getirmek ve bu suçu iki defadan fazla işlemek.

31/03/2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 inci  fıkrası,

1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN ve TAKİBİNE DAİR KANUN 28. Maddesi, ateşli silah kaçakçık lığı yapmak. 29. Maddesi, Devletin mali siyasi iktisadi askeri idari güvenliğini bozacak türden kaçakçılık yapmak

10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunun 12 inci maddesinin 2 inci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR ve BIÇAKLAR HAKKINDA KANUN 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkraları ateşli silahlar ile bunların mermilerini ülkeye sokmak, buna teşebbüs etmek veya bu suçu işleyenlere yardımcı olmak.

  • Başvuru Formunu İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ!
  • Örnek Sağlık Raporu İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ!
TurkishEnglishFrenchGermanRussian