fbpx

MADDE – 3: ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Derneğin üç çeşit üyeliği vardır:
1. Asli Üyelik
2. Onursal Üyelik
3. Akademik Üyelik
1.ASİL ÜYELİK
Derneğe asli üye olarak sadece personel yükseltici platform ve yan sanayi mamullerinin imalat ve/veya mümessillik hizmetlerini sağlayan tüzel ve gerçek kişi kuruluşlardan aşağıdaki şartları haiz olanlar üye olabilirler.
A. İŞLETMECİ (KİRALAMA) FİRMALAR:
1. En az 1 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak
2. Firmada en az Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu veya ustalık belgesine sahip en az 1 teknik eleman çalıştırıyor olmak
3. Şirketi, PLATFORMDER ’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
B. ÜRETİCİ / İMALATÇI FİRMALAR:
1. En az 2 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
2. Firmanın, ilgili resmi kurumdan alınmış Kapasite Raporuna ve ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması,
3. Şirketi, PLATFORMDER ‘de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
C. DİSTRİBÜTÖR (MÜMESSİL) FİRMALAR:
1. En az 1 yıllık şirket (tüzel kişi) olmak, Üretici firmadan alınmış güncel Mümessil, Distribütör ve/veya Yetkili Satıcılık Belgeleri ’ne sahip olmak,
2. Firmanın en az Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu veya ustalık belgesine sahip en az 1 teknik eleman çalıştırıyor olması,
3. Şirketi, PLATFORMDER’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
D. TEDARİKÇİ VE HİZMET SAĞLAYICI FİRMALAR
1. En az 1 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
2. Firmanın, ilgili resmi kurumdan alınmış Kapasite Raporuna, ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması veya yetkili olduğuna dair belgeye sahip olması
3. Şirketi, PLATFORMDER’de temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.
4. Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcı üye firmalar Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilir ve oy kullanabilirler, ancak yönetim kurulu ve denetleme kurullarında görev alamazlar. Yönetim kurulu tarafından, gerekli hallerde görüşlerinin alınması için yönetim kurulu toplantılarına davet edilirler.
2.ONURSAL VE AKADEMİK ÜYELİK
a. Bilim, iş dünyası ve personel yükseltici platform sektörüne mahsus kişilerden layık görülenlere sektörün gelişmesine veya derneğe emeği geçmiş olanlara Yönetim Kurulu Kararı ile onur üyeliği verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilmekle birlikte oy kullanamazlar. Bu üyeler herhangi bir giriş ödentisi ve yıllık ödenti de ödemezler.
b. Akademik çalışmaları ile Derneğe katkı sağlayabilecek kişiler de Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe akademik üye olarak kabul edilebilirler. Akademik Üyeler Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere katılabilmekle birlikte oy kullanamazlar. Bu üyeler de herhangi bir giriş ödentisi ve yıllık ödenti ödemezler.

Yukarıdaki şartlara haiz olup, işbu Tüzük hükümlerine göre asli üye olmak isteyen tüzel ve gerçek kişi işletmeler, Dernek Yönetim Kurulu’na başvururlar. Başvuru yazılı olup Dernekçe hazırlanmış üye giriş beyannamesini doldurmak, imzalamak ve Dernek Genel Sekreterliği tarafından bildirilen bilgi ve belgeleri iletmek, o yıl için belirlenen üye giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi müracaat sırasında ödemesi suretiyle olur.

Platformder Üyeliği için dernek merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.