fbpx

Platformder Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İSTANBUL İL MÜDÜRÜ SAYIN Y. MİMAR ÜMİT ÜNAL, PLATFORMDER ÜYELERİ İLE KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Sayın Y. Mimar Ümit ÜNAL, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Qadraj Lounge Göksu Kasrı’nda düzenlenen ve Masif Makine’nin Sponsorluğunda gerçekleştirilen Kahvaltı Programında Platformder üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya İstanbul İl Müdürlüğünden Şube Müdürlerinin yanı sıra dernek üyeleri de yoğun ilgi gösterdiler.
Kahvaltı programında bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürü Sayın Ümit Ünal; Değerli konuklar 21. Yüzyılda üretim sadece fiziksel ürünler üretmekten ibaret değil. Yansıda görüyorsunuz bugün üretim ve dağıtım ekonomisi değişmiştir. Tüketici talebindeki değişimler, “akıllı” ürünlerin ortaya çıkması, üreticileri değer yaratmanın yeni yollarını keşfetmeye zorlamaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için işletmeler ve ülkeler büyümeye, gelişmeye ve fırsatları değerlendirmeye hazır olmalıdır. Kendine yeterli hale gelmelidir. Makro boyutta baktığımızda yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek, dışarıya bağımlılığı azaltmak, ülke ekonomisini geleceğe hazırlamak için en önemli adımlardır. Geleceğe hazırlanmak için her sektörde yerli ve milli üretimi mümkün hale getirmeliyiz. İşletmelerimizi teknoloji üretme yolunda teşvik etmemiz gerekiyor ve bakanlığımız bu konuda çok ciddi adımlar atmaktadır diyerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Sayın Ünal; Projelerin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, kimyasal ürünler, elektrikli teçhizat, makine ve ekipman imalatı en çok destek alan sektörler oldu. İstanbul il müdürlüğü olarak gururla paylaşmak isterim ki, il bazında bakıldığında en çok projenin desteklendiği il 65 projeyle İstanbul oldu diyerek konuşmasına devam etti.
Konuşmasında Yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı hakkında bilgi veren Ünal; Odak sektörlerdeki öncelikli ürünlerin destekleneceği programın ilk uygulaması makine sektörüyle başladı. Program kapsamında ar-ge, ür-ge ve yatırım destekleri uçtan uca bir sistemle etkin bir şekilde yönetilecek, alıcı ve üretici aynı anda teşvik edilecek. Program ile desteklenecek yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumundaysa, proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek dedi.
İş Makinaları sektörüne de konuşmasında değinen Ümit Ünal; İş makineleri sektörü ülkemiz için kıymetlidir. Çünkü iş makineleri imalatında Avrupa’nın 9. Büyük ülkesiyiz. İş makineleri sektörü ülkemizdeki 50 yıllık geçmişinin yanı sıra özellikle son 8 yıldır dünya çapında çok hızlı bir büyüme sağlanmıştır. Bu sektörde 120’den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır dedi.
Konuşmasının sonunda Sayın Ünal; İş makineleri sektörünün bu aktif yapısı bu alandaki sivil toplum örgütlerinin önemini artırmaktadır. Platformder ’in yerli ve milli ekonomiye katkılarının yanı sıra iş makineleri sektörü için yaptığı önemli bir diğer hizmet ise akademi ile yaptığı çalışmalardır. Platformder, akademik danışma kurulu toplantıları sayesinde üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini üretim noktasına taşımaktadır. İş makineleri sektörünün büyüme hızı ve Türkiye ekonomisindeki yeri, Platformder ve dernek tarafından yürütülen çalışmaları ülke ekonomisi için önemli hale getirmektedir.
Kamu kurumu olarak ülkemiz için emek veren tüm tarafların yanındayız. Bu bağlamda bir kamu yöneticisi gözüyle ülkemiz sanayisine hizmet veren tüm paydaşlarımızda olduğu gibi derneğinizin de çalışmalarını yakinen takip ediyor ve takdirle izliyorum. Kamu yararına hizmet edecek her türlü çalışmada ortak faaliyetler yürütmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.
Hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime son veriyorum. Diyerek konuşmasını tamamladı.

Programda Konuşma Yapan Platformder Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ayhan, 11.05.2019 tarihinde gerçekleşen Platformder 2. Olağan Genel Kurulunda bizlere güvenerek yönetim kurulumuzu yetkilendirdiniz. Biz de bu güveni haklı çıkartacak adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben, bu 7 ay içerisinde sektörümüzün gelişimi için neler yaptığımızı, neleri yapamadığımızı ya da neleri planladığımız şekilde yapamadığımızı anlatarak başlamak istiyorum. Diyerek yapılan faaliyetler hakkında kahvaltı programına katılanlara bilgi verdi.
Yaptıkları faaliyetler arasında en önemlisi olan TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde kurulması için çaba sarf ettikleri “Kiralama Komitesi” olduğunu altını çizen Sayın Ayhan, süreçte yaşananları anlattı. Artık bundan sonra sektör için daha güçlü adımları bu komite sayesinde atacaklarını belirtti.
Konuşmasının devamında kurumsallaşma adına Platformder olarak atılan adımları anlatan Servet Ayhan, aynı kurumsallaşma çalışmalarını dernek üyelerinden de beklediklerini söyledi. Bunun için de güçlü çözüm ortakları ile sektöre faydalı faaliyetler yaptıklarının altını çizdi. Özellikle Marmara Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği protokolü ile Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları Semineri, Periyodik Kontrol Semineri ve Yüksekte Çalışma Semineri ile önemli boşlukları doldurduklarını ifade etti.
Sayın Ayhan; 2020 yılında Corpus Sigorta ile yapılacak sponsorluk anlaşması ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile birlikte “7 bölge 7 üniversite Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları Seminerleri” düzenleyeceğiz dedi.
Sigorta, Periyodik Muayene ve İş Sağlığı ve Güvenliğine çok önem veriyoruz. Bu üçgenin sektörümüz için çok önemlidir. Ürünü bilmeyen bir İSG uzmanı, periyodik muayenesi yapılmamış bir makine ve neticesinde meydana gelecek bir kaza. Ve neticesinde sigorta dışında kalan bir hasar. Biz Platformder olarak bunu istemiyoruz. Bizler sektörün öncü ve örnek alınan firmalarıyız. Bu üç konuda örnek olmalıyız. Firmalarımızı büyütürken sadece makine alarak değil, kurumsal olarak ta büyümeliyiz, kendimizi geliştirmeliyiz. Anlık kararlar ile, günü kurtaracak söylemler içine girerek sektöre zarar verecek eylemlerden uzak durmalıyız şeklinde Sayın Ayhan konuşmasına devam etti.
Personel Yükseltici Platform sektörünü uluslararası alanda temsil etmek için çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu noktada şunun bir defa daha altını çizmek istiyorum. Biz PLATFORMDER yönetimi olarak, sektörümüze faydalı olacak tüm süreçlerin yönetiminde, iş birliklerinde, çözüm ortaklıklarında öncülük etmeye çalışıyoruz. Bu noktada ilgili kanunların sivil toplum kuruluşlarına izin verdiği ölçüde çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki el ele vererek güçlenirsek sektörümüzde kalıcı büyüme sağlayabiliriz. PLATFORMDER’ in kuruluş amacı olan bu güçlenmeyi sağlamak için hep birlikte çalışacağımıza inancım sonsuz diyerek Sayın Ayhan konuşmasını tamamladı.
Yapılan konuşmalardan sonra, Sayın Y. Mimar Ümit Ünal’a “Platformder Onur Üyeliği” belgesi Servet Ayhan tarafından verildi. Sayın Ümit Ünal ise; programa sponsor olan Masif Makine ve 7 bölge 7 üniversite projesinin sponsoru Corpus Sigorta’ya teşekkür belgelerini taktim ettiler. Yine Sayın Ünal tarafından Platformder ‘in gerek kuruluş ve gerekse 1.döneminde görev alan Sayın Şaban Duran’a da teşekkür plaketi taktim edildi.
Programın sonunda İl Müdürü Sayın Ümit Ünal ve Platformder Yönetim Kurulu derneğin 3. Kuruluş yıldönümü için hazırlanan pastayı birlikte kestiler. Program aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Bu gönderiyi paylaş